Si-Naraka to Verakana!

Kinotono sovo Naraka voro ronoveze zisi viti.

(soro risoto sete zeta sovo kini sovositi)


Naraka sovoto sono rinovoronesana -- Kini va vorovatasarata

Risoto sovo novirosoti sovo Naraka -- renata risoto sovo nosoto rikonororinoto vezanatasa sovo Naraka

Ronovezese sovoze Toko Nesini sovo Tekasara renata Tozisi Rana sovo Karasareto sevevata.

Toko sovo Vasinotono Kini Sotosoroto viti, voto ronoveze sovosi sete zo sarareti viki.

Rasa sovo Naraka, Risotori sovo Rosoro Roso sovo Naraka, renata Renakovizi sovo Naraka


English Version


Saveke vi. Zo viki?


Vaviki reza noro Narazana Kerarinotoro


Karatakaravi


Risoto sovo verasiroso vezese sovosa...

Voteto Kini sa vi!


Kanakaretazoresanasa! Norovoro 0000001 vizotoro zo viki!!!!

Zo viniki voto keseke!!!

SAVE RONOKO!!!!

Rikoroso tono to Satara Voroso


Rete Tovorovo veze sovosa


Retavenazoroso sovo Zini Nerasineke

--sotorosi sovosa!!


VITOSO!


Vorinokorini satavaka!

[email protected]
sa zo karaka voto
Voteto Kini sa vi!